Projek PAS


                                                                       

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS TUANKU BAINUN,
MENGKUANG, 14000 BUKIT MERTAJAM
PULAU PINANG

KERTAS KERJA
CERAMAH “BAHAYA PENGGUNAAN POLISTERIN”

KUMPULAN :
DPLI MU/PC
TEMPAT:
Dewan Aminuddin Baki

TARIKH
30 Julai 2012

ANJURAN:
JABATAN SAINS SOSIAL
PENDIDIKAN ALAM SEKITAR
DAN
INSTITUT PENDIDIKAN GURU, KAMPUS TUANKU BAINUN
MENGKUANG BUKIT MERTAJAM
PENGESAHAN DAN KELULUSAN PROGRAM/AKTIVITI IPG KAMPUS TUANKU BAINUN

Ulasan Penasihat:                                                                                        
                                                                              
………………………………………………..........                                                    …………………………………………………
…………………………………………………………                                                    (                                                       )                   
…………………………………………………………                                                   
…………………………………………………………                                                    Tarikh:

Ulasan  KJHEP/KULDP:

…………………………………………………………                                                    …………………………………………………..
…………………………………………………………                                                    (                                                             )
…………………………………………………………                                                   
…………………………………………………………                                                    Tarikh:

Ulasan Ketua Jabatan/Unit:

…………………………………………………………                                                    …………………………………………………..
…………………………………………………………                                                    (                                                             )
…………………………………………………………                                                   
…………………………………………………………                                                    Tarikh:

Ulasan Unit Kewangan:

…………………………………………………………                                                    …………………………………………………..
…………………………………………………………                                                    (                                                             )
…………………………………………………………                                                   
…………………………………………………………                                                    Tarikh:

Ulasan KUKP:

…………………………………………………………                                                    …………………………………………………..
…………………………………………………………                                                    (                                                             )
…………………………………………………………                                                   
…………………………………………………………                                                    Tarikh:


Ulasan /Kelulusan Pengarah/Timbalan Pengarah:

…………………………………………………………                                                    …………………………………………………..
…………………………………………………………                                                    (                                                             )
…………………………………………………………                                                   
…………………………………………………………                                                    Tarikh:1.0             TUJUAN:

Ceramah ini merupakan salah satu program yang dikelolakan di bawah kursus Pendidikan Alam Sekitar bagi tujuan melestarikan IPG KTB dengan melibatkan semua pensyarah dan guru pelatih.

Program ini juga merupakan salah satu komponen alam sekitar yang sangat penting yang perlu didedahkan kepada semua guru pelatih. Ianya membantu mereka  dalam membentuk nilai cinta kepada alam sekitar selaras dengan perlaksanaan dan perkembangan program melestarikan Instutut Pendidikan Guru.

2.0             LATAR BELAKANG
Pada masa kini, penggunaan polisterin semakin berleluasa bukan sahaja di negara Malaysia malah di seluruh dunia. Penggunaan polisterin adalah salah satu sebab berlakunya masalah alam sekitar di negara ini dan ini memerlukan perhatian yang tinggi dalam mengurangkan penggunaan polisterin dan seterusnya mengharamkan terus penggunaannya.
Bahan pembungkus polisterin yang biasa kita guna mengandungi bahan karsinogen yang boleh mendatangkan kesan mudarat kepada kesihatan. Menurut kajian, Agensi Penyelidikan Kanser Antarabangsa(IARC) , Pertubuhan Kesihatan Sedunia(WHO) mengelaskan stirena sebagai bahan karsinogen kumpulan 2B iaitu agen penyebab kanser kepada manusia. Bahan-bahan kimia daripada bekas itu akan menyerap ke dalam makanan dan kemudian ke dalam tubuh manusia. Oleh itu, dengan mengadakan ceramah “Bahaya Penggunaan Polisterin” dapat melahirkan guru pelatih yang cinta akan alam sekitar dan menjadi “role model” kepada masyarakat.

3.0              ASAS PERTIMBANGAN

3.1         Lokasi yang dipilih menepati kehendak program kerana mempunyai kemudahan multimedia dan mempunyai ruang kosong yang mencukupi.

4.0               STRATEGI PELAKSANAAN

4.1         Nama Program : CERAMAH “BAHAYA PENGGUNAAN POLISTERIN”

4.2         Objektif :
i.              Membincangkan konsep, prinsip, dan tujuan alam sekitar lestari dan pembangunan lestari (pengekalan, pemeliharaan dan pemuliharaan) serta peranan individu dan komuniti IPG dalam pembangunan lestari.  
ii.            Memiliki perasaan kesedaran diri untuk menjaga alam sekitar.
iii.           Mengetahui bahaya penggunaan polisterin untuk alam sekitar.
iv.           Menguasai kemahiran untuk menjaga alam sekitar dengan berkesan.

4.3         Peserta : Semua warga IPG
4.4         Tarikh : 23 Julai 2012
4.5         Tempat : Dewan Aminuddin Baki
4.6         Jadual: Dilampirkan
4.7         Jawatankuasa Program:

    PENGERUSI             : Dr. Nagamah Marimuthu
NAIB PENGERUSI  : Lee Phooi San
SETIAUSAHA           : Beh Cheap Pin
NAIB SETIAUSAHA            : Fong Mei Yen
BENDAHARI            :Chin Lee Mei
LAPORAN                 :Chua Shu Ching
BUKU PROGRAM   :Ng Ee Tieng
TEKNIKAL                 :Poh Phiak Huang
FOTOGRAFI DAN DOKUMENTASI        :Tang Chai Sia
 Lee Say Ling
ATUR CARA, PROTOKOL DAN PENGACARA MAJLIS        :Kuan Chee Fong
BAHAN SEMINAR              :Lim Cheng Hui
MAKANAN                            :Gan Geok Hiong
PERSEDIAAN TEMPAT     :Kong Nee Ping
                                                Tan Chai Jo


5.0                  IMPLIKASI
5.1         Perbelanjaan
Tiada
                                            
5.2         Peralatan
BIL
BAHAN
UNIT
JUMLAH
SUMBER
1.
Plat (Cenderamata)
Buah
1
IPG
2.
Goodie Bag
(Cenderamata)
Buah
2
IPG


6.0             SENARAI PESERTA
Semua warga IPG

7.0            PENUTUP
Ceramah ini sesungguhnya merupakan salah satu komponen alam sekitar yang sangat penting dan perlu didedahkan kepada para warga IPGKTB kerana ceramah ini merupakan medan untuk para warga  IPGKTB untuk menimba pengetahuan dan kefahaman berkaitan dengan “Bahaya Penggunaan Polisterin” . selain itu, para warga IPG juga dapat memahami konsep, prinsip, dan tujuan alam sekitar lestari dan pembangunan lestari serta peranan individu dan komuniti IPG dalam pembangunan lestari.  No comments:

Post a Comment